Lecznicze właściwości patrzenia czystą świadomością

Lecznicze właściwości patrzenia czystą świadomością

Niezmierzone korzyści płyną z rozpoznania własnej świadomości jako wolnej od obciążeń i jakości, identyfikacji. Przejawiające się w niej formy, obiekty pojawiają się samoistnie, wybrzmiewające w danej chwili obecnej, która zdaje się nie mieć końca…

Na etapie przed rozpoznaniem świadomość zdaje się być świadomą siebie kartą, na której rozgrywają się poruszenia Duszy i osobowości. Wydaje się być z nią sklejona, niewidoczna w tle jak płótno zamalowane obrazem. Widać obraz, kolory, ruch, nie widać tła, albo jeśli nawet zwróci się na nią uwagę, wydaje się być nieciekawa, jako bierny świadek zdarzeń, który tylko jest i nic z tego nie wynika.

W procesie rozpoznawania, następuje stopniowe odklejanie świadomości od grubych poruszeń niższych poziomów, dzięki czemu może ona spojrzeć na siebie, na poruszenia, na formy, myśli, uczucia, postawy, zawartość umysłu i nie być przez nie zdominowana. W ten sposób zaczyna pojawiać się obszar wolności. Kto raz zakosztował tego smaku, nawet w krótkim przebłysku, będzie miał już apetyt na ciąg dalszy, gdyż pojawiające się doświadczenie odczuwalne jest jako większa Prawda o nas samych, bardziej prawdziwa niż wszystkie wgrane nam treści tego świata, bardziej prawdziwa, niż myśli o nas samych, przyjęte postawy, idee…

W samym centrum istnienia następuje drgnienie wewnętrznej Prawdy. Wszystko to, co wydawało się konieczne do wypracowania, uleczenie obciążeń, wyleczenie ran zadanych przez życie, wybaczenie komuś czy sobie staje się łatwe w obliczu tej nieuwarunkowanej Prawdy. Następuje bezpośrednie patrzenie na obszary psychiczne – swoje i inne, w pierwszej kolejności na swoje. Możliwe jest uleczenie największych ran i problemów – poprzez samo patrzenie na nie. Świadomość rozpuszcza sploty zdarzeń, bólu, emocji, utożsamień, smakując je przy tym, uwalniane są zapętlenia, doświadczenia braku i niespełnienia pisane z poziomu ograniczeń, wszystko wraca na swoje miejsce jako opowieść o życiu czytana przez świadomość.

Uwolniona świadomość rozszerza stopniowo pole widzenia, przestaje odwzorowywać wyłącznie poruszenia własnej Duszy, możliwe się stają doświadczenia transpersonalne, uświadamiany jest dostęp do nieograniczonej wiedzy. Pojawia się naturalna samoistna wewnętrzna radość istnienia niezwiązana ze zdarzeniami fizycznymi, wypromieniowana z samej zasady życia. Pojawia się też odczucie przestrzeni, w której odbywa się doświadczenie nasze i innych jaźni.

Niekonieczne jest zaraz pełne rozpoznanie, by móc korzystać z dobrodziejstw nieograniczonej świadomości. Każdorazowe wyciszenie emocjonalno-mentalnych poruszeń i spojrzenie we własną świadomość otwiera nas na jej aspekty i przejawy. Nigdy nie jesteśmy od niej oddzieleni, zawsze jest dostępna, jedynie niezauważana w natłoku codziennych silniejszych wrażeń, co nazywane jest uwarunkowaniem. Uwarunkowanie jednak nie jest rzeczywiste, w tym sensie, że zachodzi na nietrwałych poruszeniach i identyfikacjach, które rozmywają się i przechodzą jedne w inne, nie ma w tym nic trwałego i istniejącego niezależnie! Spojrzenie w świadomość przerywa łańcuch zależnych myśli i umożliwia zaistnienie doświadczeń z innych, bardziej subtelnych poziomów. Przykładowo, empatia umożliwia świadomości uświadamianie sobie i odczuwanie stanów wewnętrznych innych istot, granice jednostkowej egzystencji zostają przekroczone.

Warto więc przyjrzeć się lepiej świadomości, pozwolić jej, by w życiu przejawiał się jej wyzwalający i uzdrawiający potencjał.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *